Подходяща ли е група с увреждания за инфаркт и как да го получим

В този случай правителствените органи имат различни механизми за подпомагане на гражданите. Като един от начините за подпомагане на пациентите от последиците след сериозни заболявания, потвърдени от медицинската комисия, е осигуряването на пенсионно съдържание.

След сложно и тежко заболяване е трудно хората да се върнат към нормалния си живот. В допълнение към сериозно заболяване, което ще продължи да се отразява на здравословното състояние за дълго време, дори и след изписване от болницата, възникват материални проблеми. Следователно за първи път заетите граждани получават парични отпуски, докато се лекуват и пропускат работа.

Само медицинска комисия може да определи:

 • Степента на увреждане на стените на тялото с инфаркт на миокарда, дава инвалидност или не;
 • ниво на усложнения;
 • способност за изпълнение на производствени задачи;
 • колко дълго да се освобождавам от работа.

Ако действията са придружени от физически и емоционални натоварвания, на пациента се назначава група, в която той може да бъде освободен от сложни задачи по решение на комисията, той ще бъде прехвърлен на лека работа.

Изразете необходимостта от формата:

 • удължаване на болничните дни до 4 месеца;
 • след допълнително проучване на здравословното състояние болницата се удължава с една година;
 • назначават група с увреждания.

Колегиален медицински преглед, специалисти от различни специалности, може да определи степента на възстановяване на здравето на пациента.

Анализаторите откриха, след различни проучвания, когато комбинираха фактите и показателите, колко е „по-млад“ миокардният инфаркт. Все повече млади хора са на болнични легла с толкова сериозно заболяване. Това не означава, че възрастните хора са престанали да се разболяват. Тази категория граждани е във всички рискови групи поради отслабен организъм, чиято защита е престанала да действа при емоционално и физическо претоварване.

Пенсионната възраст е наречена, защото хората започват да получават съдържание от държавата. Този факт не става пречка за определяне на групата с увреждания след сърдечен удар. За по-старото поколение, съгласно общите медицински правила и разпоредби, назначава група на МОН според реалното състояние на органа, степента на неговото увреждане. Социалните привилегии и степента на държавна помощ за възрастни хора имат различна рамка в сравнение с младите хора.

Има законови ограничения за изплащането на пенсии за старост и инвалидност. Две материални съдържания са положени за хора, ранени по време на военни операции или за участници във Втората световна война. Ако човек не принадлежи към тези категории, той може да избере коя пенсия да получи, обикновено акцентът е върху по-голямата.

На хората с увреждания ще бъдат начислени допълнителни парични плащания в зависимост от групата и социалните субсидии с различни размери. Те се изразяват в предоставянето на безплатни лекарства, указания за безплатни пътувания до санаториуми. За тези случаи клиниките съставят договори с редица здравно подобряващи се предприятия.

От тази статия ще научите: при инфаркт на миокарда инвалидността се дава или не, какви фактори се вземат предвид при оценката на увреждането.

Нивеличук Тарас, завеждащ отделение по анестезиология и интензивно лечение, трудов стаж 8 години. Висше образование по специалността „Обща медицина”.

Инфарктът на миокарда (МИ) е животозастрашаващо заболяване, което може да причини частична или пълна инвалидност и необходимостта от назначаване на група с увреждания.

Инвалидността дава ли на хората, които имат това състояние? Противно на общоприетото схващане, не всички пациенти го назначават след сърдечен удар. Следните фактори влияят на това:

 • Естеството на сърдечен удар.
 • Наличието на усложнения.
 • Тежестта на сърдечната недостатъчност се разви след МИ.
 • Хирургично лечение на заболяването.
 • Ефективността на лечението на пациента.
 • Професията на пациента, неговите условия на работа.

Пациентите, чийто сърдечен удар не е голям, не са довели до усложнения и сърдечна недостатъчност, със запазена контрактилност на сърцето и професия без вредни условия, групата с увреждания може да не бъде назначена.

Групата с увреждания след инфаркт се назначава от лекарско-социалната експертна комисия, състояща се от доста голям брой лекари от различни специалности.

След сърдечен удар на човек е назначена временна нетрудоспособност с издаване на отпуск по болест. Продължителността му зависи от вида на сърдечния удар:

 • Ако е без усложнения без патологична Q вълна (малък фокусен ИМ) - 60–80 дни.
 • Когато се усложнява без патологична Q вълна, тя е 3–3,5 месеца.
 • При ИМ с патологична Q вълна - 4-5 месеца.

ЕКГ с ненормална Q вълна

Периодът на временна неработоспособност също се влияе от хирургичното лечение на инфаркт на миокарда и неговия успех.

Удостоверение за инвалидност с продължителност повече от 4 месеца без насочване за медицински и социален преглед се издава на пациенти с благоприятен труд и клинична прогноза, които са успели да постигнат пълно възстановяване на кръвоснабдяването на миокарда, няма сърдечна недостатъчност или е минимално ,

При пациенти с неясна прогноза временната нетрудоспособност не трябва да трае повече от 4 месеца, след което пациентът трябва да бъде насочен за медицински преглед за назначаване на група с увреждания.

Инвалидността след инфаркт се назначава на пациент от медицинска и социална експертна комисия, съставена от няколко лекари от различни специалности. Нейната група се определя главно от степента на нарушено функциониране на сърцето, от тежестта на сърдечната недостатъчност. Хирургията и ефективността на лечението също се вземат предвид.

Той се назначава на пациенти с увреждания да извършват труд, движение и самостоятелни грижи. Тази група се установява след MI без патологична Q вълна или с патологична Q вълна, при условие че няма сериозни усложнения със сърдечна недостатъчност етап I или IIA. Важни критерии при определянето на третата група са също:

 1. Развитието на временна атриовентрикуларна блокада в острия период на миокарден инфаркт.
 2. Провеждане на ефективна рехабилитация.
 3. Умерено намаление на поносимостта към физическа активност.
 4. Умерено разширяване на камерите на сърцето според ехокардиографията.
 5. Намалена фракция на изхвърляне под 45%.

Пациентите, получили трета група инвалидност, трябва да ограничат работата в своята професия. Ако работата е свързана с интензивна физическа активност, неподходящи климатични условия, това е противопоказано за тези хора. Пациентите също трябва да ограничат домакинската работа.

Втората група е назначена с по-изразени ограничения за изпълнение на труда, движението и самообслужването. Установява се след MI с патологична Q вълна с развитие на сериозни усложнения и сърдечна недостатъчност на стадий 2В. Други критерии за определяне на втора група инвалидност на пациенти след миокарден инфаркт:

 • Постоянен атриовентрикуларен блок 2–3 градуса, изискващ имплантиране на пейсмейкър.
 • Силно намаление на поносимостта към упражнения.
 • Значително разширяване на камерите на сърцето според ехокардиографията.
 • Фракцията на изтласкване е под 35%.
 • Наличието на аневризма на сърцето.

Пациентите с 2-ра група инвалидност, получени след MI, се движат бавно, спират при изкачване на стълби, не могат да стоят на открито при студено и влажно време. Те са принудени да ограничат строго домакинската работа; за ежедневните си дейности понякога се нуждаят от помощта на други хора.

Първата група увреждания се назначава на пациенти, които практически са загубили способността за работа, движение и самообслужване, които се нуждаят от постоянна грижа отвън. Той е установен за хора със сърдечен удар при наличие на сърдечна недостатъчност 3 етап.

Независимо от типа инфаркт, наличието на усложнения и степента на сърдечна недостатъчност, следните професии са противопоказани за пациенти след това заболяване:

 • Работете с електрическо оборудване.
 • Професии, при които съществува потенциален риск за външни лица (напр. Шофьорите на градския транспорт, летищните контролери).
 • Професии, характеризиращи се с дълго ходене или стоене далеч от населени места.
 • Работа с неблагоприятен климат, включително дейности при високи и ниски температури, висока влажност.
 • Работа с продължителност над 8 часа.
 • Работа на голяма надморска височина.
 • Професии, свързани с токсини или отрови.
 • Работа в авиацията.
 • Работете на нощната смяна.

Пациентите, претърпели инфаркт на миокарда, които принадлежат към една от тези професии, трябва да бъдат насочени за медицински и социален преглед, независимо от тежестта на увреждане на сърдечните функции.

Инфарктът е остро състояние на нарушения на кръвообращението в сърдечния мускул, което води до неговата некроза и нарушена контрактилност.

Лице с увреждане се нарича човек с трайни нарушения на телесните функции поради заболяване, нараняване или вроден дефект, което води до ограничаване на жизнените функции, нуждата от социална помощ и защита.

Въпреки високото ниво на съвременни методи на лечение и рехабилитационни мерки за МИ, смъртността остава значителна (15-20%). Някои пациенти след MI имат тежки последици: хронична сърдечна недостатъчност, постоянна диспнея, ангина атаки.

Пациентите с трайни явления на физическа непълноценност (увреждане по-дълго от 120 дни) се насочват към ВТЕК за установяване на увреждане.

Процедурата за установяване на увреждане след миокарден инфаркт и стентиране, съгласно заповедта на министерството, зависи от качеството на параметрите на жизнените функции:

 • способността за самообслужване;
 • способност за движение, ориентиране;
 • контрол на поведението им;
 • способност за общуване, учене;
 • възможност за извършване на трудова дейност.

Етапите на изследване на увреждане при пациенти след MI:

 1. Установяване на клинична и трудова прогноза;
 2. Откриване на ограничаване на сърдечната функция (CHF или ангина пекторис);
 3. Определяне на степента на намаляване на инвалидността и други жизненоважни функции;
 4. Решение за необходимостта от защита на държавата.
 • Техническа поддръжка на електрически инсталации;
 • Вероятно опасен за други (шофьори на градския транспорт, камиони, оператори на пултове за управление на жп гари, електроцентрали, диспечери на въздушното движение);
 • С непрекъснато ходене (пощенски работник, куриер, дизайнер на оформление);
 • В условия на пътуване, далеч извън града;
 • Престой в трудни климатични и метеорологични условия;
 • Работете през нощта;
 • Превишаване на ограничението за 8-часов работен ден;
 • В предложения ритъм (конвейерни системи);
 • Работа на височина;
 • Под влияние на токсини, различни отрови;
 • Служител на борда на самолет.

Когато могат да откажат увреждане

 1. Способността за самообслужване е напълно запазена.
 2. Работата не е свързана с тежки товари от физически и психоемоционален характер (няма нужда да се преминава към по-леки условия на труд).
 3. След задълбочен преглед лекуващият лекар заключава, че не се изисква удължаване на отпуска по болест.

Как да реагираме на провал? За да обжалвате в рамките на три дни, отново изпратете документацията на бюрото. В продължение на месец е насрочен повторен преглед.

Възможно е и обжалване на решението на комисията в съда. В такива случаи лицето провежда собствено изследване. Въз основа на резултатите съдът взема решение.

Инфарктът на миокарда води до необратими промени в структурата на органа, които, в зависимост от местоположението, размера по-голям или по-малък, нарушават работата на сърцето. Прехвърлен сърдечен удар изисква дълго възстановяване за период от няколко месеца до година или повече.

Нека да видим дали увреждането след инфаркт дава, какъв алгоритъм, срок на разпределение на групата, какви обезщетения за труд се предоставят на всички пациенти, преживели МИ.

Инфарктът е сериозно заболяване, след което е невъзможно напълно да се възстанови сърдечната функция. Групата с увреждания обаче не е за всички. Освен това, списъкът на заболявания, изискващи назначаване на увреждане, не съдържа сърдечен удар.

Групата с увреждания след инфаркт се определя от тежестта на хода на коронарна болест на сърцето след сърдечен удар.

При оценка на състоянието след инфаркт се взема предвид способността на лицето:

 • независимо обслужват основните си нужди;
 • ход;
 • да се ориентирате;
 • да общуват;
 • контролират поведенчески реакции;
 • да уча;
 • работа;
 • нарушено функциониране на организма.

infarkt miokarda dayut invalidnost или net 1 - Подходяща ли е група инвалидност за сърдечен удар и как да я получим

Ако заболяването налага ограничения на способността на пациента в различна степен, пациентът може да бъде разпознат като инвалид.

Detonic - уникално лекарство, което помага в борбата с хипертонията на всички етапи от нейното развитие.

Detonic за нормализиране на налягането

Комплексният ефект на растителните компоненти на лекарството Detonic по стените на кръвоносните съдове и автономната нервна система допринасят за бързо понижаване на кръвното налягане. В допълнение, това лекарство предотвратява развитието на атеросклероза, благодарение на уникалните компоненти, които участват в синтеза на лецитин, аминокиселина, която регулира метаболизма на холестерола и предотвратява образуването на атеросклеротични плаки.

Detonic не пристрастяване и синдром на отнемане, тъй като всички компоненти на продукта са естествени.

Подробна информация за Detonic се намира на страницата на производителя www.detonicnd.com.

Първата група от

Наградата на първата група увреждания след инфаркт на миокарда е предназначена за хора, които практически не са в състояние да работят, да се движат и да се грижат за себе си. Те се нуждаят от постоянна грижа. Историята на такива пациенти е рецидив на сърдечен удар, голяма площ на увреждане, наличие на сериозни усложнения.

Критериите за определяне на увреждане към първа група (достатъчна е една категория) (1).

Основно умение
СамообслужванеПациентът не е в състояние да се обслужва. Изисква се постоянна помощ. Пациентът е напълно зависим от помощници.
ДвижениеНе може да се движи независимо.
ОриентацияНе може да се придвижва без помощта на други.
общуванеНе може да се комуникира независимо.
Контрол на поведениетоНе може да се контролира поведението. Няма методи за корекция. Поведението на пациента трябва постоянно да се наблюдава от асистент.
обучениеНе може да се научи.
РаботаВсяка работа е противопоказана или пациентът не може да я направи.

Втората група

Втората група увреждания при инфаркт на миокарда се назначава на пациенти, претърпели инфаркт, които не могат да се обслужват напълно, да работят без осигуряване на специални условия на труд.

Трудно им е да ходят, трудно е да научат нови неща, те изискват периодична помощ от други хора. Обикновено втората група се приема от хора, преживели обширен инфаркт, след което се е развила сериозна сърдечна недостатъчност.

Също така, група 2 е назначена на пациенти с:

 • необходимостта от имплантиране на пейсмейкър;
 • признаци на застой на кръвта вътре в сърцето (разширяване на камерите, аневризма);
 • намаляване на удара на сърцето;
 • изразено намаляване на толерантността на сърдечните натоварвания.

Критериите за определяне на увреждане на втората група (наличието на една категория е достатъчно) (1).

Основно умение
СамообслужванеПациентът може самостоятелно да обслужва себе си, но понякога се нуждае от помощта на други хора или технически устройства.
ДвижениеТрудно е пациентът да се движи независимо. Ако обаче се помогне на пациента или има оборудване за техническа поддръжка (проходилки, патерици), това е възможно.
ОриентацияЧовек е в състояние да реализира себе си като личност, своето пространствено, временно положение само с помощта на трети страни или технически средства.
общуванеЗапазена е способността за общуване. Човек обаче се нуждае от помощни инструменти, за да предаде своите мисли. Например, той може да покаже от какво има нужда. Запазена е способността за възприемане на информация.
Контрол на поведениетоВъзможността за контрол на поведенческите реакции е ограничена.
обучениеКонвенционалните методи на преподаване са безполезни. Използването на специални техники позволява на пациента да овладее умения, способности, знания.
РаботаПациентът може да работи в зависимост от специално оборудване на работното място, асистент, специални условия на труд.

Третата група

Хората, които са го получили, живеят пълноценен живот. Те могат да работят, учат, самостоятелно обсъждат себе си, да се движат. За извършване на обикновени действия обаче те изискват помощни устройства или специални условия. Третата група увреждания се получават от хора, които са преживели обширна или микроинфарктност с начална степен на сърдечна недостатъчност.

Други маркери, които влияят върху решението за възлагане на група:

 • леко намаляване на способността на сърцето да изпомпва кръв;
 • умерено разширяване на сърдечните камери;
 • намалена поносимост към упражнения.

Критерии за причисляване на увреждане към третата група (ограниченията на трудовата дейност или комбинация от нарушения на други основни умения са задължителни) (1).

Основно умение
СамообслужванеПациентът може напълно да се издържа в присъствието на помощни средства: перила, ограничители.
ДвижениеПациентът е в състояние да измине къси разстояния. Може би с по-бавно темпо, с повече почивки, пръчка.
ОриентацияПациентът ясно осъзнава себе си, своето пространствено, временно положение. Има нужда от помощни средства за подобряване на сетивното възприятие (слухов апарат, очила).
общуванеСкоростта, интензивността на комуникацията, количеството на асимилация намаляват. Пълно разбиране на семантичното съдържание на речта.
Контрол на поведениетоПериодично пациентът не е в състояние да контролира поведението си.
обучениеЗапазва се способността за учене. Пациентът може да получи образование, нови умения. Той обаче се нуждае от специален режим на обучение, евентуално помощни средства.
РаботаПациентът не може да работи по основната професия. При промяна на естеството и / или продължителността на работата е възможна по-нататъшна работа.

Възможността за увреждане след реваскуларизация зависи от ефективността на процедурата (3):

 • отличен ефект - пристъпи на ангина отсъстват, толерантността към физическите упражнения е добра;
 • добър ефект - редки пристъпи на ангина пекторис, толерантност към упражнения, умерена;
 • задоволителен ефект - пристъпите на ангина остават, но само след по-интензивно натоварване;
 • неефективно - състоянието на пациента не се е променило.

Със задоволителен ефект групата на хората с увреждания е създадена само за хора със значителна тежест на заболяването, влошаване на качеството на живот и невъзможност да си вършат работата. Неефективна операция, когато е невъзможно да се извърши реваскуларизация на миокарда - индикации за създаването на 2 групи.

Групата с увреждания се създава чрез здравен преглед (ITU). Препращане към ITU се издава от лекуващия лекар, представители на социалната служба и пенсионните агенции. Можете сами да кандидатствате за писмен тест за изпита.

За да кандидатствате за увреждане, трябва:

 • сезиране на ITU (формуляр 088 / у-06), съдържащо становището на медицински специалисти;
 • заявление на гражданин (издава се при подаване на документи);
 • ксерокописен паспорт;
 • амбулаторна карта;
 • резултатите от всички медицински прегледи, заключения, които не са в амбулаторната карта (ако сте ходили при частни специалисти или сте правили тестове / прегледи по ваша инициатива);
 • открит отпуск по болест (ако има такъв);
 • удостоверение за професионална болест, нараняване (ако има такова);
 • за заети граждани - характеристика от месторабота, учене, копие от трудовата книжка, удостоверение за доход.

Целият пакет документи се изпраща директно в Бюрото на ITU. След това е необходимо да изчакате поканата за преминаване на изпита.

Пациентите, които по обективни причини не могат самостоятелно да преминат изследването, имат право на:

 • обадете се на представители на ITU у дома;
 • отидете в болница, помолете лекар да проведе преглед, който ще бъде основа за установяване на увреждане;
 • за издаване на увреждане чрез пълномощник (изисква се нотариално заверено пълномощно).

Официално няма ограничение във времето за увреждане. Най-добре е обаче да преминете през изследването възможно най-скоро. Освен това получаването на група може да бъде трудно или невъзможно. В крайна сметка трябва да докажете, че съществуващото ограничение на живота е следствие от сърдечен удар, а не външно заболяване.

Предоставянето на инвалидност след инфаркт на пенсионерите става съгласно общи правила.

Решението на комисията не е окончателно. Пациентът може да го обжалва, за да постигне втори преглед. За да направите това, трябва да напишете молба за преразглеждане на решението, да го внесете в институцията, в която е извършена проверката.

След 3 дни писмото се изпраща до главния офис на ITU. След обмисляне на лечението, на пациента се назначава нов преглед. Повторният преглед се извършва в рамките на месец след получаване на писмото.

Преглед на заключенията на ITU може да се получи чрез съд. Счита се за последна инстанция, чието решение не подлежи на обжалване.

Инвалидността след миокарден инфаркт не винаги се установява. Всички хора обаче имат някои обезщетения - платен болничен. Периодът на временна нетрудоспособност зависи от вида на инфаркта (3):

 • неусложнен малък фокусен инфаркт - 60-70 дни. Ако има сърдечна недостатъчност I функционален клас (FC) - до 80, II - до 110, III-IV - до 120;
 • неусложнен голям фокусен инфаркт - 70-90 дни, усложнен 90-120 дни.

Болничен отпуск за период над 4 месеца се издава с решение на ITU. Ако няма надежда за възстановяване, пациентът се разпознава като неспособен.

Хората, чиято трудова активност е била свързана с големи физически натоварвания, стрес, работа в трудни условия, ще изискват преквалификация. Списъкът с професионални противопоказания включва:

 • нощна / ежедневна работа;
 • удължени смени (повече от 8 часа);
 • работа, свързана с постоянно ходене или стоене;
 • работа далеч от населени места;
 • работа с токсични вещества;
 • физически упорита работа;
 • работа на височина;
 • тежки условия на работа: висока / ниска температура, висока влажност;
 • работа на борда на самолет (самолет, хеликоптер, ракета).

От какви фактори зависи групата

Решението на лекарската комисия се влияе от много параметри, например физическото състояние на човек.

Лекарите трябва да намерят отговори на много въпроси:

 • до каква степен пациентът може да бъде натоварен;
 • способност за извършване на работни операции;
 • как тялото реагира на привичните движения;
 • какви качества изисква дадена професия в определена позиция.

След като разгледат факторите на натовареността в специалността, те започват да изучават степента на нейното възстановяване:

 • какъв сърдечен удар е бил;
 • ниво на откритите усложнения;
 • израз на сърдечна недостатъчност, медицинска история;
 • влиянието на използваните терапевтични методи и възприемането на тялото им.

Откажете да възложите групата, ако бъдат идентифицирани следните случаи:

 • малка степен на инфаркт;
 • няма усложнения и мускулът запазва способността за работа;
 • сърцето се свива добре;
 • леките условия на работа са безвредни.

МОН включва лекари от различни направления, като всеки от страната на своята специалност определя здравословното състояние на изследвания кандидат за групата.

В какви ситуации са разпределени групи?

Основният критерий за лекарите е колко сериозно заболяването става нивото и състоянието на сърдечната недостатъчност, заплахата от повторение на сърдечен удар при нестабилна стенокардия. Сърцето ще покаже как работи органът, какъв е рискът от лошо здраве от допълнителни усложнения. Ако тестовете покажат, че има неоспорими аргументи за признаването на пациента в една или друга степен за неспособен, за да се спре сърдечният стрес, елиминирайте животозастрашаващите фактори.

 1. Иск от група 1, когато някаква работа е противопоказана на пациента. Необходимо е да се спазват реда и правилата за строг режим на легло. На пациентите се предписва продължителна рехабилитация, в санаториумите се препоръчва курортна здравна подкрепа. За такива граждани лечението се предписва в cardiolOgy отдел. След това от години те провеждат превантивно наблюдение в санаториумите с a cardiolогическа посока. Възможно е да се премине към група 2, ако здравето се стабилизира, когато всички етапи на възстановяване приключат, и прехвърлянето се извършва въз основа на решението на комисията. Най-сериозното увреждане се предписва, когато се извършва операция на сърдечен байпас или се извършва сложна операция на сърдечния мускул. Такива процедури принадлежат към скъпи категории лечение, така че никой не трябва да отрича работата на лекарите с положителен резултат, прекомерни натоварвания.
 2. Група 2 се установява, ако пациентът се нуждае от тази степен, за да поддържа нормална жизнена активност, като променя специалността си, когато работата му е придружена от физическо натоварване и емоционален стрес. Често в друга позиция заплатите са по-ниски, така че пациентът няма да бъде възпрепятстван да закупи пенсия поради загуба на работоспособност преди възстановяване.
 3. Група 3 се приема от пациенти, които успешно са завършили рехабилитационния период. Но им трябва време, за да се предпазят от прекомерно претоварване, за извършване на превантивни процедури.

Последната степен на увреждане се предписва от лекарите, ако пациентът е претърпял исхемия на миокарда, извършено е стентиране на сърцето, поставено е скеле или стент с операция.

Инстанции за посещение

Трябва да се разбере, че основната и най-първата инстанция, която взема решение за необходимостта от насочване на пациент към медицински преглед, е лекуващият лекар, който извършва първоначална оценка на крайното здравословно състояние на човек, който е оцелял от сърце атака в края на периода на рехабилитация. Тук е важно лекуващият лекар да прецени състоянието на пациента за задоволително (т.е. пациентът е в състояние да се издържа и работи) и просто да затвори болничния лист.

Dayut li invalidnost posle infarkta i stentirovaniya 11 1200x800 - Подходяща ли е група за инвалидност при инфаркт и как да се получи

Заедно с лекуващия лекар, първата инстанция за гражданина е услуга, която осигурява социална защита. Събирането на всички документи трябва да започне с получаването в областния диспансер на формуляр 088 / y. Тя е тази, която представлява посоката към ITU.

Процедура за стениране и нейните последици

При извършване на минимално инвазивна хирургия е необходимо да се инсталира стент в областта на коронарната артерия, стеснен под въздействието на атеросклеротични плаки, които разрушават стените на кръвоносните съдове. Хирургията не е извинение да се признае човек като инвалид. След оздравяване на увредените органи пациентите се връщат към нормалния си живот.

Времето за рехабилитация се определя от нивото на исхемичния фокус на съдовите лезии, патологичните съпътствания и способността на органите да се борят за оцеляване. От смрад, пациентът има усещане за пълно възстановяване. Но хирургическата интервенция облекчава симптомите, действията на лекаря, независимо колко компетентни са, не могат да донесат пълно възстановяване.

На пациента са предписани уелнес процедури или дейности, които той трябва стриктно да спазва:

 • предписват специална диета;
 • изключете физическата активност;
 • препоръчваме да се отървете от лошите навици - пушенето и алкохолът.

Назначаването на групата става след влошаване на състоянието с диагноза инфаркт. Получаването на увреждане не означава, че това е до края на живота ви. Човек е под постоянното наблюдение на лекарите, всяка година той преминава през задълбочен преглед от лекуващия си лекар или колегиален в комисията. В зависимост от получените резултати се предписват процедури. След потвърждение на липсата на подобрение, увреждането се удължава или нивото му се намалява.

Оттеглил се от такива гледки. На лица над 50-годишна възраст не може да се потвърди увреждане, но трябва да се извърши повторен преглед. Те са под лекарско наблюдение до края на живота си. Ако пациентът не е съгласен с присъдата на медицинската комисия, той може да я обжалва пред обикновения съд. Назначава му се втори независим преглед.

Бюрото на ITU

Следващият орган по пътя към увреждането е Бюрото на ITU. Пациентът ще трябва да напише изявление и да прикачи към него цялата събрана по-рано документация (копия, оригинали). В бюрото след доставката на документите пациентът ще бъде информиран за датата, на която ще бъде извършена сертификацията. Въз основа на резултатите от проверката членовете на комисията ще вземат решение, като вземат предвид мнозинството от гласовете. Пациентът ще бъде информиран за решението устно и резултатът от прегледа ще бъде фиксиран с необходимата документация.

67dc3eccb82f176c3a4260e49663e2cc - Подходяща ли е група инвалидност за сърдечен удар и как да се получи

Комисията на ITU има законното и пълно право да изпрати гражданин на допълнителни медицински изследвания, както и да покани други специализирани специалисти, които могат да изяснят ситуацията поради здравословното състояние на пациент, който претендира за увреждане. Заявителят от своя страна има право самостоятелно да кани специалисти от тясна квалификация, но само за своя сметка.

Как се развива болестта?

Сърдечните пристъпи са често срещан вид заболяване, само тежестта на всеки е различна. Според медицинската статистика 50% умират, преди да имат време да потърсят медицинска помощ или да стигнат до болницата - смъртта настъпва в линейка. Следоперативните усложнения също са опасни. Болестта се развива постепенно. Коронарните артерии са засегнати, те се запушват и трябва да снабдяват сърцето с кръв, да предават кислород заедно с течността до органа. В резултат се образуват тъканни участъци, до които не достига запасът от необходимото хранително вещество или се получава в недостатъчни количества.

От пълно или частично кървене започнете:

 • остра болка в сърцето;
 • болката дава на левия крайник;
 • отива до лопатката;
 • челюсти.

Нитроглицеринът престава да помага, тъй като се използва за облекчаване на тежестта с ангина пекторис. В сърдечните мускули се появява необратим процес, след 20 минути в тъканните области няма хранителни вещества, започва некроза или пълна смърт. След определен период там се образува белег и той никога няма да замести здравия мускул, тъй като няма да може да работи пълноценно. Местата по размер и ширина са различни, степента на увреждане може да бъде голяма или да се установи диагноза на микроинфаркт.

Опасна зона за локализация е предната стена. Пациентите започват да се чувстват много трудно, до загуба на съзнание, толкова болезнен кардиогенен шок. За положителен резултат се счита, че пристига жив в болницата след подобни симптоми. В медицинска институция започва дълъг процес, дори след възстановяване трябва да се научите как да се движите отново в отделението.

Комисията взема предвид:

 • функционална сърдечна недостатъчност;
 • резултат от рехабилитация;
 • работоспособност на пациента по трудова история, образование, трудов стаж, длъжностно положение;
 • способността да живееш в нови условия, да си служиш.

Нивото на ограниченост в живота се оценява, като се има предвид:

 • естеството и продължителността на болката;
 • трудността при придвижване обикновени и при изкачване на стълби;
 • аритмия, екстрасистоли, сърдечни прекъсвания;
 • Промени в ЕКГ, ехокардиография;
 • доплерометрия;
 • стрес тестове.

Колкото и да е тежко заболяването, лекарите доказват: след сърдечен удар животът продължава, хората изпълняват определени задачи и задължения. Само в позиции без повишен психоемоционален стрес, всеки шок може да доведе до рецидив, пряка заплаха за живота.

Какво е забранено да се прави?

Независимо от тежестта на здравословното състояние, предразположението на тялото към инфаркти, след лечение, рехабилитация, инвалидност - всичко това изисква определени ограничения не само в храната, цигарите и силните тинктури. Необходимо е внимателно да се подходи към избора на професии, ако няма достатъчно държавно съдържание, за да съществува.

Лекарите забраняват да работят в отрасли, където:

 • повишена опасност; не можете да сте водач на превозни средства;
 • необходимостта от стриктно внимание и нервно напрежение - диспечери на транспортни фирми;
 • в авиационните организации като пилоти, стюардеси, летателна механика;
 • в институции, в които трябва да ходите дълго време или да изпълнявате задължения стоящи - пощальони, готвачи, куриери, продавачи;
 • далеч от района на пребиваване - геоложки, проучвателни групи;
 • опасността от токсични агенти, с които е необходимо да се влезе в контакт по време на производствените процеси, при вредни условия - промишлеността от химически, металургичен характер;
 • нощни смени, окото;
 • с високопланински събития.

Когато на човек е назначена 1 група, това трае 2 години до първия преглед. Останалите групи се определят за годината. Когато гражданин в тежко състояние има право служителите на МОН да вземат решение за проектирането на житейска група. Те идват от допълнителна възможност за възстановяване.

Всяка година се преглеждат пациенти, които са предназначени за спешна група. Трябва да се има предвид, че служителите на МСЕ не изискват толкова често да се появяват в комисията, за да потвърдят статуса на лице с увреждане. Самите лекуващи лекари препоръчват подобни прегледи, те дават указания на пациентите си. Те подробно посочват завършените рехабилитационни процедури за конкретен период на възстановяване и текущото състояние на пациента, което изисква повторно изследване.

Преподготовката за комисията се извършва по същия начин, както при първоначалния преглед, те събират напълно всички материали за болестта с всички произтичащи от това последствия и резултати. Ако човекът с увреждания продължава да работи, отразява условията на своята работа, прехвърля с маркировки и подписа на ръководителя. В рехабилитационната карта се отбелязва честотата на посещенията в клиники или домашни превантивни прегледи от лекуващия лекар.

Хората, претърпели инфаркт, нямат право да се занимават с няколко вида работа: шофиране на въздушни превозни средства, определени видове наземни транспортни работи, работа в трудни условия и ремонт на електрическо оборудване. Също така не се препоръчва да се извършват каквито и да било работи на височина, да се движите твърде често, трябва да се избягва контакт с химикали. Лекарите не препоръчват да се работи по име или във фабрики с натоварен график.

Забрана за възстановяване

На гражданин е забранено да се връща на предишното си положение след сърдечен удар, ако:

 1. Служител на авиокомпанията (летателен инженер, диспечер, пилот, стюардеса).
 2. Куриер, пощенски работник, продавач или заема друга позиция, свързана с продължително стоене или ходене.
 3. Служител, чиито дейности изискват повишено внимание при изпълнение на трудовите задължения (оператор на сложно оборудване, машинист, кранов оператор).
 4. Той работи на ротационна основа или ако мястото на основната работа е значително отстранено от пунктовете за медицинска помощ.
 5. Извършва трудова дейност през деня, на смени, през нощна смяна.
 6. Работи в опасни условия (химическо производство, токсични отпадъци, металургия, тежка промишленост).

Отговорен подход

Процесът на получаване на група с увреждания трябва да се подхожда с пълна отговорност. Преди да се свържете с бюрото на ITU, трябва да съберете възможно най-много медицински сертификати и документи, които могат да потвърдят неуспеха на рехабилитацията и незадоволителното здравословно състояние на пациента. Ако комисията откаже да получи групата на заинтересованото лице, тогава можете да поискате второ проучване.

Положително решение

Ако прегледът е положителен, на пациента ще бъде назначена увреждане на определена група. Освен това, инвалидността може да бъде получена за неопределено време (ако комисията въз основа на предоставените документи счита, че в бъдеще пациентът няма да може да възвърне пълната си работоспособност), или за период от 1-2 години (в зависимост от групата).

Разгледахме какви увреждания се появяват след сърдечен удар и как да го подредим.

Tatyana Jakowenko

Главен редактор на Detonic онлайн списание, cardiolогист Яковенко-Плахотная Татяна. Автор на повече от 950 научни статии, включително в чуждестранни медицински списания. Той работи като cardiolогист в клинична болница повече от 12 години. Притежава съвременни методи за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания и ги прилага в професионалната си дейност. Например, използва методи за реанимация на сърцето, декодиране на ЕКГ, функционални тестове, циклична ергометрия и много добре познава ехокардиографията.

От 10 години тя е активен участник в множество медицински симпозиуми и уъркшопове за лекари - семейства, терапевти и cardiolогисти. Има много публикации за здравословен начин на живот, диагностика и лечение на сърдечни и съдови заболявания.

Редовно следи нови публикации на европейски и американски произведения cardiology списания, пише научни статии, подготвя доклади на научни конференции и участва в европейски cardiology конгреси.

Detonic