Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

Протеинът е важен елемент и основен материал на тялото; заема 85 процента от органите и тъканите. Без него процесът на изграждане на протеин и плазма е невъзможен.

Има голям брой разновидности. Може да включва аминокиселини или протеини, както и да се комбинира с продукти на разпадане.

Синтезът на основния му дял се осъществява от черния дроб - основното тяло, което регулира белтъчния метаболизъм.

Полезността на последния зависи от нивото на общия протеин. За да се определи, е необходимо идентифициране на концентрацията на този елемент в плазма или кръвен серум.

Общият протеин е общото съдържание на компоненти като глобулин, фибриноген и албумин.

Лимфоцитите участват в синтеза на глобулини, хепатоцитите са отговорни за останалите елементи. Глобулините защитават човешкото тяло, албуминът участва в процеса на възстановяване, а фибриногенът е отговорен за коагулацията на кръвта.

Основните функции на протеина са, както следва:

 • синтезира хемоглобин, антитела, хормони и ензими;
 • действа като строителен материал на плазмата и регулира pH баланса;
 • отговорен за вискозитета, течността и коагулируемостта на кръвта;
 • натрупва основни аминокиселини и следи имунната система;
 • участва в транспорта на лекарства и хранителни вещества до органи и тъкани;
 • поддържа обема на кръвта в съдовете на правилното ниво.

Тъй като OBK е толкова важен, е необходимо постоянно да го наблюдавате. Определянето на концентрацията му показва състоянието на човешкото тяло.

Антикоагулантното
кръвна система

article1211 - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

физиологически
играят инхибитори на коагулацията на кръвта
важна роля за поддържане на хемостазата,
тъй като те задържат кръв в течност
състояние и инхибира разпространението на
кръвен съсирек извън увредената зона
плавателен съд.

тромбин
в резултат на реакции
прокоагулант и контактни пътища
коагулация на кръвта, отмита от ток
кръв от кръвен съсирек. Тя може да бъде инактивирана
при взаимодействие с инхибитори
ензими за съсирване на кръвта или
активиране на антикоагулантната фаза,
инхибира образуването на кръвен съсирек.

Антикоагулантното
фаза.
Коагулацията на кръвта трябва да бъде ограничена.
не само в пространството, но и във времето.
Ограниченията на антикоагулантната фаза
активни фактори живот
в кръвта и се инициира от самия тромбин.
Този етап е кратък
каскада от реакции, в които в допълнение към тромбина
участващ протеин за активатор на тромбомодулин
(Tm), витамин К-зависим серин
протеазен протеин С, протеинов активатор S и
фактори Va и VIIIa (фиг. 14-16).

Фиг.
14-16. Антикоагулантна фаза. Tm -
тромбомодулин; С - протеин С; Ca - активен
протеин С; S е протеин S; удебелени линии -
мембранно свързан комплекс. 1 - тромбин
(Вкл.) Образува мембранен комплекс с
тромбомодулинов протеин (Tm); 2 - тромбин
като част от мембранен комплекс
IA-Tm-Ca2 активира протеин С;

В
каскада от антикоагулантни фазови реакции
2 мембрани се формират последователно
комплекс
IIa-Tm-Ca2 и Ca-S-Ca2.

тромбомодулинов
- интегрален протеин на ендотелните мембрани
клетки. Не изисква протеолитичен
активиране и служи като активатор протеин
тромбин. Тромбинът придобива способност
активирате

протеин
Само с
след взаимодействие с тромбомодулин,
и свързани с тромбомодулин
тромбинът не може да конвертира фибриноген
във фибрина не активира фактор V и
тромбоцити.

протеин
С - проензим,
съдържащи остатъци от γ-карбоксиглутамат.
Тромбин в мембранния комплекс IIa-Tm-Ca2
се активира чрез частична протеолиза
Протеин С. Активиран протеин С
(Са) образува с активатор протеин S
свързан с мембрана Ca-S-Ca2 комплекс. Sa
като част от този комплекс хидролизира
във фактори Va и VIIIa, две пептидни връзки
и инактивира тези фактори.

наследствен
дефицитът на протеин С и S води до намаляване
проценти на инактивиране на фактори VIIIa и Va
и е придружен от тромботични
болест. Мутация на гена на фактор V, кога
кой фактор V се синтезира
устойчив на протеин С също
до тромбогенеза.

Антикоагулантното
фаза предизвиква инхибиране на каскадата от реакции
коагулация на кръвта и ензимни инхибитори
коагулацията инактивира активно
ензими в кръвта.

Инхибиторите
ензими за коагулация на кръвта. физиологически
ензимни инхибитори на съсирването
ограничават разпространението на кръвен съсирек
мястото на повреда на съда. Плазмен протеин
кръв антитромбин III - най-мощният
инхибитор на съсирването на кръвта; на неговата
делът е около 80-90% антикоагулант
кръвна активност.

Той инактивира число
серинови кръвни протеази: тромбин, фактори
IXa, Xa, XIIa, каликреин, плазмин и
урокиназа. Антитромбин III не инхибира
фактор VIIIa и не влияе на факторите при
състава на мембранните комплекси и
елиминира ензимите в плазмата
предотвратявайки разпространението на кръвта
кръвни съсиреци в кръвния поток.

Взаимодействие
антитромбин със съсирващи ензими
кръвта се ускорява в присъствието на хепарин.
Хепарин -
хетерополизахарид, който се синтезира
в мастоцитите. В резултат на това
взаимодействия с хепарин антитромбин
III придобива конформация, в която
повишава афинитета си към серин
кръвни протеази. След образование
антитромбин III-хепарин-ензимен комплекс
хепаринът се освобождава от него и може
присъединете се към други молекули
антитромбин.

RџSЂRo
наследствен дефицит на антитромбин
III в млада възраст наблюдавайте тромбоза
и съдова емболия, животозастрашаваща.

α2-макроглобулин
образува комплекс със серинови протеази
кръв. В такъв комплекс техните активни
центърът не е напълно блокиран и те
може да взаимодейства със субстрати
малък размер. Въпреки това, високо молекулно тегло
стават субстрати, например фибриноген
недостъпни за действието на протеазите в
α2-макроглобулинтромбинов комплекс.

Антиконвертин
(инхибитор на тъканния път
коагулация) се синтезира в ендотела
съдове. Той специално свързва
с ензимния комплекс TF-VIIa-Ca2, след
това, което се улавя от черния дроб и се унищожава
в него.

α1-антитрипсин
инхибира тромбина, фактор XIa, каликреин,
това обаче не се счита за важно
инхибитор на коагулационния фактор
α1-Антитрипсин главно върху тъкан
ниво инхибира панкреаса и
левкоцитни протеази, колагеназа,
ренин, урокиназа.

Пептиди
получени от протеолитични
активиране на проензими и про-фактори,
също имат изразен антикоагулант
свойства, но техният механизъм на действие при
към момента не е изяснен.

foto 1 (42) - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

(По-нататък
Покровска минута). Смятам, че е необходимо
просто знам тези антикоагуланти, които
споменати в текста и да могат да разграничават
първичен от вторичен. Само ако всичко
- има много от тях (виж по-долу)

натурален
антикоагуланти се делят на първични и
вторична. Първични антикоагуланти
винаги присъства в циркулация
кръв, вторични - в резултат се образуват
протеолитично разцепване на факторите
коагулация на кръвта по време на образованието
и разтваряне на фибриновия съсирек.

Основно:
антитромбин III,
протегликани, кофактор на хепарин II,
алфа2-анитплазмин, а2-макроглобулин,
А1-антитрипсин, инхибитор на С1-естераза
или комплимент инхибитор I,
анексин 5, протеин С, протеин S,
ПРОТЕИН Z,
тромбомодулин, плаващи рецептори,
антитяло към коагулационни фактори.

К
вторичен
носят антикоагуланти
„Разработени“ коагулационни фактори
кръв (участва в коагулацията)
и продукти за разграждане на фибриноген и
фибрин (PDF) с мощен
антиагрегационен и антикоагулант
действие, както и стимулиращо
фибринолиза. Ролята на вторичните антикоагуланти
се свежда до интраваскуларно ограничение
коагулация и разпространение на кръвта
кръвен съсирек в съдовете.

съществувам
вродени антиоксидантни механизми,
тоест механизми за защита на тялото от
токсичен ефект на кислорода.

1) генетично
детерминистично образование
антиоксидантни неутрализиращи ензими
реактивни видове кислород.

2) вещества с
антиоксидантна активност, вградена
в биологични мембрани и предпазващи
ненаситени молекули на мастни киселини
от атака на свободните радикали.

3) водоразтворим
биологични течности антиоксиданти
образуване на организъм
редокс буфер
системи извън биомембрани.

4) антиоксидант
внедряване на системи за цяло тяло
защита срещу стрес
липидна пероксидация.

5)
по-високи спирачни системи на централната нервна система.

При нормални условия
брой реактивни видове кислород
малки и антиоксидантни системи
успешно блокират развитието на реакция
липидна пероксидация. при
излагане на екстремни фактори
възниква окислително смущение
хомеостаза. Възможно е известно време
обезщетение. Въпреки това размерите на антиоксиданти
системите са изчерпани, което води до
нарушаване на стационарно състояние и до
автокаталитичен растеж на пероксид
окисляване на липидите. Това от своя страна
придружени от клетъчна деструкция
структури и здравословни проблеми.

Скоростта на общия протеин в кръвта

общ
кръвен серумен протеин е
лабораторен индикатор, отразяващ
състояние на хомеостаза. Пшенични протеини
кръвта играе много важна и разнообразна
роля. Благодарение на тях се поддържа
вискозитет и течливост и форми
нейният обем в съдовото легло и концентрацията
протеинът осигурява плазмена плътност
кръв, която позволява оформени елементи
държани в суспензия.

Серумните протеини носят
транспорт (свързване на хормони,
минерални компоненти, липиди,
пигменти и др.) и защитни (имуноглобулини,
опсонини, протеини в остра фаза и др.),
участва в регулирането на киселинно-алкалната основа
телесните условия са регулатори
коагулация на кръв и антитела.

В
клинична практика доста често
има условия, характеризиращи се с
промяна в концентрацията на общия протеин
кръвен серум. Повишаване на концентрацията
общия протеин в серума се носи
име хиперпротеинемия,
и намаляване на хипопротеинемията.

Всеки от показателите за биохимичния анализ на кръвта има свои собствени мерни единици и стандартни стойности, с които трябва да се сравняват получените по време на изследването резултати. По отношение на общия протеин и неговите фракции се считат следните общоприети показатели за норма:

В зависимост от вида на протеиновата фракция:

Те се определят само при необходимост и само от дроби и видове.

Норми на общия протеин по възраст:

Деца от първия месец от живота

Деца от първата година от живота

Няма специални норми за показателя за общ протеин за мъже и жени поради достатъчно широкото разсейване на горната и долната граница на стандартните стойности. Но при жените общият протеин може да бъде намален до 10% в сравнение с мъжете от подобна възрастова група. Това може да се обясни с високите нужди на женското тяло от протеин, който се изразходва за синтеза на полови хормони. Синтетичните свойства на черния дроб при жените са по-ниски, отколкото при мъжете;

При бременните жени колебанията в общия протеин са подложени на още по-голямо разсейване надолу. Нормално и напълно логично може да се счита неговото понижение до 30% в сравнение с общоприетата норма.

Това може да е естествено следствие:

Увеличаване на обема на циркулиращата плазма поради задържане на течности в съдовото пространство;

Повишените нужди на тялото на бременна жена от пластмасов материал за синтеза на пола и други хормони на ендокринните жлези;

Необходимостта от пластмасов материал за растежа и развитието на плода.

В случай на откриване на увеличение на общия протеин при биохимичен кръвен тест, те говорят за хиперпротеинемия.

Може да показва:

Дехидратация поради патологична загуба на течност или нейното преразпределение между съдовото пространство и тъканите по време на интоксикация, инфекции и септични състояния;

Засилен синтез на антитела по време на формирането на имунитет след ваксинация или предишни инфекциозни заболявания. По правило такова увеличение не е значително;

Миелом. Такива случаи на хиперпротеинемия са представени от подчертано повишаване на нивата на протеини поради патологични протеини (протеин Bence-Jones);

DIC-синдром с хиперкоагулация на фона на интоксикация и различни критични състояния.

Понижаването на нивото на общия протеин в кръвта се нарича хипопротеинемия. Наличието му може да показва следните условия:

Патология на черния дроб, придружена от хепатоцелуларна недостатъчност: вирусен и токсичен хепатит, цироза;

Алиментарен протеинов дефицит с недохранване и изтощение при тежки заболявания;

Повишена загуба на протеин в урината с декомпенсирана бъбречна патология и тежка протеинурия;

Усложнения при диабет

Хронична тежка анемия и масивно кървене;

Заболявания на стомаха и червата с малабсорбция на хранителни вещества;

Ензиматична и секреторна недостатъчност на панкреаса при хроничен панкреатит;

ХИВ инфекция и други имунодефицити;

Ендокринна патология под формата на хипотиреоидизъм;

Прогресирането на рака и техните метастази.

Автор на статията: Мочалов Павел Александрович | DMN общопрактикуващ лекар

Образование: Московски медицински институт И. М. Сеченов, специалност - „Медицински бизнес“ през 1991 г., през 1993 г. „Професионални заболявания“, през 1996 г. „Терапия“.

Най-ефективната рецепта, която ще направи петите ви гладки, както в младостта!

Научно обяснение за това как да се прочисти тялото - митове и факти!

Общ протеин в кръвта (OBK) - комбинация от различни протеинови съединения, всяко от които има свои функции и свойства. Албумините са необходими за поддържане на осмотичното налягане на кръвта, както и за свързване и транспортиране на различни съединения, глобулините са отговорни за имунните процеси, фибриногенът осигурява нормална коагулация на кръвта. Нормата на общия протеин е общата стойност на всички протеинови компоненти.

Основните функции на протеините в кръвната плазма:

 • транспортира хранителни вещества, лекарства до органи и тъкани;
 • осигуряват осмотично кръвно налягане;
 • поддържат оптимално ниво на pH в кръвта;
 • задържат желязо, мед, калций в плазмата;
 • участват в синтеза на хормони, ензими, хемоглобин, антитела;

Нивото на BAC показва колко правилно протича протеиновият метаболизъм в организма.

Нормална производителност

Разсейването на максималните и минималните показатели на общия кръвен протеин е доста широко. Това се дължи на широк спектър от физиологични причини, които влияят върху активността на протеиновия метаболизъм в организма. Освен това има причини, поради които нормата на този показател може да се промени в една или друга посока. Това зависи главно от различни физиологични условия и процеси в организма (бременност), пол и възраст на субекта. Общоприетите стандарти са дадени в таблична форма. Единиците на белтъчния метаболизъм са представени в грамове на литър плазма (g / l).

индексОбщ протеинБелтъцифибриногенGlobuliny
Възрастни64 - 8435 - 55Нормата е 2-4 g / l за всички възрастови групи.Общата сума не се определя. Извършва се само анализ на различните им видове, ако има доказателства.
Младежи59 - 7730 - 50
Деца до 6 години60 - 7629 - 52
Деца до една година47 - 7322 - 49
Деца до месец48 - 7524 - 50

При жените общото ниво на протеини може да бъде леко намалено в сравнение с мъжете (до 10%). По време на бременността подобно намаление е още по-вероятно и може да достигне около 30% от нормата. Основното условие, което показва, че тези промени са физиологични и поради нормалната промяна в хормоналния фон е липсата на каквито и да е оплаквания и патологични симптоми. Ако те съпътстват някакво намаляване на протеина, това вече не може да бъде норма.

Важно да запомните! Отклонението на получения показател за общия протеин от горната или долната граница на нормата от няколко единици не е патология. Ярко понижаване на кръвния протеин е много по-често от неговото повишаване. Ако причината за първия тип отклонения може да бъде много различни фактори, тогава вторият тип промяна в индикатора е характерен за тесен кръг от заболявания!

obsh belok kr 2 - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

Чернодробната патология е една от основните причини за намаляване на протеина

Общият протеин при деца се определя, за да се изследва функционирането на всички органи. Дори за незначителни отклонения може да се говори за определени нарушения в организма, които могат да бъдат свързани със скрити патологични процеси, дефицит на минерали и витамини.

Нормите на този показател за кърмачета и по-големи деца са представени в таблицата по-долу.

Нормата на протеин, грам / литър

6 месеца - 1 година

От 1 до 4 години

Веднага след раждането на бебето стойностите на елемента могат да се колебаят. Така че с недоносеността индикаторът е леко намален, за разлика от стойностите на дете, което се е родило в определеното време. С напредване на възрастта общият протеин също се увеличава.

При възрастни, в нормално състояние, белтъчният показател е еднакъв и за двата пола и варира между 65-85 грама на литър кръвна течност.

Трябва да се отбележи, че в плазмата има по-високо съдържание на елемента, отколкото в серума. Не забравяйте за възрастта, която има пряк ефект върху нивото на ензима в кръвта.

Таблицата по-долу показва OB нормите за мъже и жени.

Млади хора на възраст 20-30 години

При възрастни под 60 години

При възрастни до 60-75 години

Също така трябва да обърнем внимание на нивото на протеин по време на бременността. По време на формирането на плода повечето вещества го напускат от тялото на майката, което е необходимо за пълното развитие на ембриона. На този фон ще се наблюдава намалено ниво на общия протеин.

Например по време на бременност нормата е стойност, която се отклонява с 30 процента в по-малка посока от нормалната рамка. Това състояние обаче се счита за нормално, ако бъдещата майка не се притеснява от някакви клинични симптоми, свързани с различни заболявания.

В случай, че увеличаването на концентрацията на общия протеин е свързано с развитието на болестта, самоприлагането на лечение е строго забранено. Само специалист може да помогне, след като установи причината за патологичното състояние.

Всички действия трябва да са насочени предимно към премахване на основното заболяване, което провокира увеличаване на протеиновия елемент.

Използването на традиционната медицина е разрешено само с разрешение на лекаря.

Ако протеинът в кръвта е понижен, тогава първо трябва също да разберете какво би могло да причини това явление. Въз основа на данните, получени по време на кръвния тест, се избира терапевтичен режим.

При наличие на непатологична причина, повишаване на индикатора се извършва с изключително внимание. Това е необходимо, за да не се провокира разстроен стомах, отбит от протеинови храни.

vrach issleduyet krov (2) - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

Ако протеинът е силно намален, тогава лекарят прави определена диета, която включва разнообразна диета.

Ако общият протеин се увеличи или намали, е необходимо да се елиминират болестите, които са повлияли на промяната на показателите. Лекарствената терапия се предписва от лекар въз основа на резултатите от биохимията на кръвта, общ преглед.

Правилното хранене ще помогне за увеличаване на нивата на протеини - в диетата трябва да има повече постно месо и риба, черен дроб, бъбреци, сирене, яйца, мляко и извара. Малко количество растителен протеин се съдържа в соята, фъстъците, бадемите, шоколада, кафявия ориз, хляба с трици, пълнозърнести тестени изделия.

Средната доза протеин за мъжете е 100 g, за жените - 70 g. Бременни и кърмещи жени, спортисти, хора, които са постоянно ангажирани с тежък физически труд, е необходимо да увеличите дневния прием на протеини с 2 пъти, за да избегнете развитието на хипопротеинемия.

Как да нормализираме концентрацията на протеин:

 • заспивайте достатъчно, избягвайте тежките физически натоварвания;
 • с високо съдържание на протеини, консумирайте повече зеленчуци и плодове;
 • изоставете зависимостите;
 • минимизирайте консумацията на рафинирани храни, мазнини, газирани напитки, пържени храни;
 • лекуват всички инфекциозни патологии на стомашно-чревния тракт;
 • редовно да се подлагате на рутинна инспекция.

Общият протеин в кръвта показва колко добре работят вътрешните органи и системи. Има определени стандарти за общия протеин в кръвта за деца и възрастни. Незначителните колебания не трябва да причиняват безпокойство, силните могат да показват развитието на сериозни заболявания.

Обяснение на анализа

Биохимичен кръвен тест за определяне на този показател се нарича протеинограма. Предписва се за изясняване на диагнозата, идентифициране на етапа и продължителността на патологичния процес, определяне на нивото на ефективност на лекарственото лечение.

Когато се предписва протеинограма:

 • с анемия;
 • пациенти с остро, хронично кървене, жени с тежка менструация;
 • с признаци на тежка дехидратация, интоксикация;
 • с бъбречни и чернодробни заболявания;
 • спортисти;
 • при наличие на злокачествени новообразувания.

devushka na priyeme u vracha (2) - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

За да се определи нивото на OBK, кръвта се взема от вената сутрин на гладно, последното хранене трябва да бъде 8 часа преди изследването. Сутрин можете да пиете само вода без газ, всякакви други напитки са изключени. Един час преди да се вземе материалът, не могат да се правят резки движения, всяка физическа активност е противопоказана - промяна в положението на тялото може да изкриви стойностите.

Нормата на общия белтък в кръвта при възрастни е 65–85 g / l, при деца под 6-годишна възраст долната граница на стойностите е 56 g / l. Отделно се провеждат биохимични тестове за определяне нивото на специфични протеини - С-реактивен протеин (CRP) и ревматоиден фактор. Ревматоидният фактор (RF) показва наличието на ревматоиден артрит, други колагенози.

Анализ за С-реактивен протеин се извършва при диагностициране на ревматизъм, лупус еритематозус, инфаркт, възпалителни патологии в остра форма, които могат да нарушат сърдечно-съдовата система. Увеличението на С - реактивния протеин показва наличието на злокачествени тумори в организма, обикновено нивото трябва да бъде в рамките на 5 mg / l, при новородени - до 15 mg / l. Ако показателите са нормални, те поставят отрицателен CRP знак върху формуляра. Понякога белтъчният анализ се извършва на фракции.

възрасталбуминГлобулин алфа 1Глобулин алфа 2Глобулин бетаГлобулинова гама
Първа седмица32-411,2-4,27-114.5-6,53,2-8,5
До една година34-421,2-4,47,1-11,54,6-73,3-8,7
1 - 5 години33,5-432-4,37-134,6-8,55,1-10,2
5 - 8 години37-472-4,28-115,2-8,25,3-12
8 - 11 години41-452.2-47,5-10,25-76-12
11 - 21 години39-462,3-5,47,2-10.56-97-14
През 21 години40-47,52,1-3,65-8,56-98-13,5

Съдържанието на протеин в здрав мъж на средна възраст е 66–88 g / l, нормата при жените е с около 10% по-ниска поради някои физиологични характеристики - женският организъм се нуждае от повече протеини, отколкото мъжете, но той се синтезира по-малко в черния дроб .

възрастСтойности за мъже (g / l)Стойности за жени (g / l)
17-3475-7982-85
35-4979-8376-80
След 5076-8079-83
След 6076-7874-77
По-стари от 7069-7773-78

Detonic - уникално лекарство, което помага в борбата с хипертонията на всички етапи от нейното развитие.

Detonic за нормализиране на налягането

Комплексният ефект на растителните компоненти на лекарството Detonic по стените на кръвоносните съдове и автономната нервна система допринасят за бързо понижаване на кръвното налягане. В допълнение, това лекарство предотвратява развитието на атеросклероза, благодарение на уникалните компоненти, които участват в синтеза на лецитин, аминокиселина, която регулира метаболизма на холестерола и предотвратява образуването на атеросклеротични плаки.

Detonic не пристрастяване и синдром на отнемане, тъй като всички компоненти на продукта са естествени.

Подробна информация за Detonic се намира на страницата на производителя www.detonicnd.com.

Деца

Значителни разлики в нормалното ниво на протеини в кръвта при възрастни и деца се наблюдават до 6 години, след което детските показатели се доближават до нивото на възрастните.

възрастСтойности (g / l)
Новородени до 1 месец46-75
До една година48-73
1 - 4 на годината50-75
5-752-78
7 - 16 години58-85

Обща протеинова фракция

В допълнение към информацията за обикновените стойности е необходимо да има представа за наличието на общ протеин във фракции.

voda bez gaza - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причинителите на

Това е особено важно, ако се планира провеждането на хирургични интервенции, медицински процедури, както и когато е необходимо да се контролира качеството на текущите терапевтични мерки, включващи лечение с лекарства.

Каква е нормалната стойност за фракциите, можете да видите от таблицата по-долу.

Протеинови фракции в грамове на литър

От седмица на година

От една до пет години

От пет до осем години

От осем до 11 години

от 11 до 21-ва година

В кои случаи е

Показания за анализа, който позволява да се идентифицира нивото на общия протеин в кръвта, са следните нарушения:

 • подуване;
 • заболявания на автоимунната система;
 • злокачествени новообразувания;
 • инфекциозни и възпалителни процеси в остра или хронична форма;
 • продължително повръщане, диария и дехидратация;
 • патология на черния дроб и бъбреците, по-специално това се отнася за цироза, хепатит и други;
 • метаболитни неизправности;
 • хроничен и остър панкреатит в остър стадий;
 • имунодефицит;
 • неправилно хранене (гладуване за дълъг период от време или спазване на строга диета);
 • термични изгаряния;
 • синдром на малабсорбция.

В допълнение, изследването на общия протеин трябва да се извърши сред нежния пол в периода на бременността. Особено важно е да направите процедурата при наличие на изразена подпухналост.

Причини за висок и нисък протеин

Незначителните отклонения на общия протеин могат да бъдат причинени от активни физически натоварвания, преумора, настинки, дехидратация. Дълго и значително намаляване и увеличаване на показателите показва наличието на патологични процеси в организма.

Повишеното съдържание на протеини в кръвта - хиперпротеинемия, е абсолютно и относително. Причини за абсолютна хиперпротеинемия:

 • меланом - показателите за общ протеин се увеличават до 110 или повече единици;
 • злокачествен гранулом;
 • инфекциозни заболявания с остър и хроничен характер;
 • автоимунни заболявания;
 • хроничен полиартрит;
 • хемобластоза;
 • цироза на черния дроб.

Относителната форма на хиперпротеинемия се развива на фона на намаляване на съдържанието на вода в кръвната плазма. В този случай абсолютното количество протеин остава непроменено, но поради намаляване на течната част от плазмата, относителното съдържание на протеин се увеличава. Подобно състояние възниква при обширни изгаряния, перитонит, запушване на червата, продължителна диария и повръщане, хиперхидроза, хроничен пиелонефрит.

Намаляването на нивата на кръвен протеин - хипопротеинемия, често се развива на фона на изтощителни диети, гладуване, тежка интоксикация, след операция, продължително повишаване на телесната температура.

kletki krovi (1) - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

Плазменият протеин намалява с:

 • нарушения в храносмилателната система, при които протеинът се абсорбира слабо в организма - стесняване на хранопровода, ентерит, колит;
 • чернодробни патологии - хепатит, цироза;
 • някои вродени заболявания, при които протеиновите елементи не се синтезират или не се произвеждат в малки количества;
 • злокачествени тумори, обширни изгаряния;
 • нарушения в работата на щитовидната жлеза;
 • продължителна употреба на кортикостероиди;
 • диабет, хронична диария, нефротичен синдром, гломерулонефрит - при тези заболявания се отделя много протеин в урината;
 • натрупване на течност в телесните кухини - асцит, плеврит;
 • силно или продължително кървене;
 • имунодефицитни условия.

Наблюдава се временно намаляване на ефективността при проблеми с уринирането, след масивни интравенозни инфузии на глюкоза.

Как да открием нивото на общия протеин

За да получите най-надеждните резултати, трябва правилно да се подготвите за процедурата. Ако тези препоръки се пренебрегнат, тогава вероятността от изкривяване на данните за общото съдържание на протеини в биохимичния анализ на кръвта се увеличава.

Подгответе

Даването на кръвна течност се препоръчва изключително на празен стомах сутрин.

8 часа преди процедурата не можете да ядете храна, сладки и алкохолни напитки.

Разрешено е да се използва пречистена вода без газ.

Нормалната ефективност няма да се повлияе от факта, че пациентът ще пие неподсладен зелен чай няколко часа преди изследването. Това може да се направи, ако човек не може да гладува толкова дълъг период от време.

Ако това не е възможно, тъй като лекарството допринася за нормалното функциониране на тялото на пациента, тогава трябва да информирате лекаря предварително.

В този случай концентрацията на общия протеин ще бъде определена в съответствие със специална таблица.

поведение

За изследване на протеина се взема кръв от вена. Самата процедура е същата като при стандартния анализ. След приемане на кръвната течност е необходимо да се получи плазма от нея, за която се използва методът на центрофугиране. След това, използвайки специален реагент, протеинът се изолира от получения серум.

Дешифрирането на резултатите трябва да се извършва изключително от специалист. Въз основа на получените данни лекарят поставя диагноза и предписва подходящо лечение, в зависимост от причината, поради която е открито отклонение от нормалните стойности.

Това състояние, при което общият протеин може да се увеличи, в медицината се нарича хиперпротеинемия. Увеличаването на концентрацията на елемент показва развитието на патология в човешкото тяло.

Сред абсолютните причини, които могат да провокират отклонения, има:

 • инфекция или възпаление (протеинът започва да навлиза в кръвната течност от разрушените тъкани);
 • ревматоиден артрит;
 • лупус еритематозус;
 • онкологични заболявания;
 • отравяне на кръвта, когато се случи синтеза и разграждането на протеин, с различна скорост.

Физиологичните фактори също могат да повлияят на нивото на общия протеин, когато специалист неправилно е събрал материала, пациентът рязко промени позицията на тялото.

vrach izuchayet analizi krv - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

В допълнение, хиперпротеинемията може да започне да се развива в резултат на:

 • холера;
 • повръщане и диария, което допринася за дехидратация;
 • чревна непроходимост;
 • остро кървене.

Ако резултатите от анализа покажат, че общият протеин в кръвта е намален, това може да показва патологични състояния като:

 • изтощение, което се развива на фона на заболявания с инфекциозно-гноен характер на произход;
 • усложнения от диабет;
 • онкопатология на кръвната течност;
 • тежка анемия;
 • хронично кървене;
 • бъбречна патология, в резултат на което протеинът бързо се отделя от тялото заедно с урината;
 • нарушения на стомашно-чревния тракт;
 • повишена активност на надбъбречните жлези;
 • неизправности на щитовидната жлеза;
 • бременност, усложнена от патологични процеси;
 • ХИВ инфекция и други имунодефицитни състояния.

Неправилната диета, гладуването и строгите диети също могат да доведат до липса на протеини. В този случай цялата терапия ще се състои само в промяна на менюто, което включва включването на голямо количество протеинова храна.

Общ протеин в кръвта - какво е това

Общият протеин в кръвта е един от показателите за метаболизма на аминокиселини в организма, характеризиращ концентрацията на протеинови молекули от всички видове и фракции в плазмата. Можем да кажем, че този показател на продуктите на протеиновия метаболизъм е огледален образ на регенеративните способности на организма. В крайна сметка протеините играят ролята на един вид рамка или пластмасов материал, върху който се задържат всички останали елементи на клетки и тъкани. Ако този субстрат е достатъчен, всеки орган или система остава цялостен, както структурно, така и функционално.

Целият протеин на човешкото тяло е представен от повече от сто различни подвида. Тези протеини могат да се състоят само от набор от аминокиселини, но могат да съдържат и различни съединения на протеини с различно молекулно тегло с други метаболитни продукти (липиди, въглехидрати, електролити под формата на гликопротеини, липопротеини и хемоглобин и др.

Основните компоненти на общия протеин, които се определят по време на биохимично изследване, са:

Албумините са протеини с ниско молекулно тегло, които осигуряват всички пластични нужди на организма в строителния материал за поддържане на структурата и синтеза на нови клетки. Съставете по-голямата част от общия протеин;

Глобулините са едромолекулни протеини, необходими за синтеза на антитела, имуноглобулини и други имунни протеини (компоненти на комплемента, с-реактивен протеин, медиатори на възпалението, фактор на тумор некроза и др.) Заемат малко по-малко от половината от общата структура на протеина;

Фибриногенът е протеин с високо молекулно тегло, който участва в последния етап от образуването на тромбоцитен кръвен съсирек и е отговорен за полезността на системата за коагулация на кръвта. Той представлява най-малкото количество от всички компоненти на общия протеин.

В
настоящ за определяне
съдържание на серумен билирубин
(плазмена) кръв използвайте предложените
през 1916 г. метод за определяне на ван дер Берг
серум на базата на билирубин
върху диазореакция.

В
нормална концентрация на състоянието
общият билирубин в плазмата е
0,3-1 mg / dl (1,7-17 μmol / L), 75% от общото количество
количеството на билирубин е в
неконюгирана форма (непряка
билирубин). Клиника конюгирана
билирубин се нарича директен, защото
водоразтворим е и може бързо
взаимодействат с диазореагент,
образувайки розово съединение, -
това е пряката реакция на ван дер Берг.

Неконюгираният билирубин е хидрофобен,
следователно, плазмата съдържа
комплекс с албумин и не реагира
с диазореактив до
добавен е органичен разтворител
например етанол, който се утаява
албумин. Неконюгиран илирубин,
взаимодейства с азо багрило
само след утаяване на протеини, наречен
индиректен билирубин.

Кога
съдържанието на билирубин надвишава нормата,
говорим за хипербилирубинемия. ПО
в зависимост от концентрацията
вид билирубин се увеличава в плазмата -
неконюгирани или конюгирани,
- хипербилирубинемията е класифицирана
като неконюгирани и конюгирани.

У
пациенти с хепатоцелуларна патология,
придружен от продължително увеличение
конюгирана концентрация на билирубин,
трета форма се открива в кръвта
плазмен билирубин, в който
билирубинът е ковалентно свързан с албумина,
и следователно тя не може да бъде отделена
по обичайния начин. В някои случаи
до 90% от общото съдържание на билирубин в кръвта
може да е в тази форма.

RџSЂRo
диагнозата жълтеница трябва да се има предвид
че на практика жълтеница се отбелязва рядко
всеки един тип в „чист“
образуват. По-често комбинация от
или друг тип. Така че, когато се изрази
хемолитична жълтеница, придружена от
повишена концентрация на косвено
билирубин неизбежно страдат различни
органи, включително черния дроб, които могат
въведете елементи на паренхима
жълтеница, т.е.

увеличаване на кръвта и урината
директен билирубин. На свой ред
паренхимна жълтеница, обикновено
Включва механични елементи.
С субхепатална (механична) жълтеница,
например с рак на панкреаса на главата
жлези, повишена хемолиза е неизбежна
в резултат на интоксикация от рак и
в резултат на това, увеличаване на кръвта като
директен и индиректен билирубин.

Така че,
хипербилирубинемия може да бъде следствие
излишък както на обвързани, така и на свободни
билирубин. Измерване на концентрацията им чрез
отделно необходимо при постановка
диагнозата жълтеница. Ако концентрацията
плазмен билирубин lt; 100 μmol / L и
други тестове за чернодробна функция дават
нормални резултати може би
предполагат, че увеличението се дължи на
поради косвения билирубин.

RџSЂRo
диференциална диагноза на жълтеница
трябва да се има предвид съдържанието
уробилиноген в урината. Нормално на ден
екскретира се с урината
около 4 mg уробилиногени. Ако с урина
се разпределя увеличена сума
уробилиноген, тогава това е доказателство
чернодробна недостатъчност, например
с чернодробна или хемолитична
жълтеница. Наличието в урината е не само
уробилиноген, но и директен билирубин
показва увреждане и увреждане на черния дроб
притока на жлъчка в червата.

Предотвратяване

За да предотвратите отклонения от нормата, нивото на общия протеин в кръвта, трябва да се придържате към следните прости правила:

 • яжте балансирано;
 • водят здравословен начин на живот;
 • почивайте и не подлагайте тялото на повишени физически натоварвания;
 • редовно даряват кръв за биохимичен анализ.

Общият протеин е важен в човешкия организъм, който участва пряко във функционирането на много системи и органи. Намалението или увеличаването му показва наличието на отклонения, свързани с лошо здраве.

Само с навременен достъп до медицинска помощ може да се определи причината за патологията и мерките за нормализиране, които ще предпазят тялото от неблагоприятни ефекти.

Хиперпротеинемия

Нараства
общ протеин в серума може
да бъде относителна и абсолютна.

muzchina na priyeme u vracha (1) - Протеин в кръвта, което означава нормите на съдържанието в серума и плазмата на причините за

Относителен
свързана хиперпротеинемия
с намаляване на съдържанието на вода в съдовия
което може да доведе до следното
гласи:

Tatyana Jakowenko

Главен редактор на Detonic онлайн списание, cardiolогист Яковенко-Плахотная Татяна. Автор на повече от 950 научни статии, включително в чуждестранни медицински списания. Той работи като cardiolогист в клинична болница повече от 12 години. Притежава съвременни методи за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания и ги прилага в професионалната си дейност. Например, използва методи за реанимация на сърцето, декодиране на ЕКГ, функционални тестове, циклична ергометрия и много добре познава ехокардиографията.

От 10 години тя е активен участник в множество медицински симпозиуми и уъркшопове за лекари - семейства, терапевти и cardiolогисти. Има много публикации за здравословен начин на живот, диагностика и лечение на сърдечни и съдови заболявания.

Редовно следи нови публикации на европейски и американски произведения cardiology списания, пише научни статии, подготвя доклади на научни конференции и участва в европейски cardiology конгреси.

Detonic